Legjislacion

  • Legjislacion

"Shërbimet Shqiptare për Refugjatë dhe Migrantë"

(RMSA)

Adresa

Kontakt

Website

UNHCR

Skenderbej Str., Volsëagen Building, 2nd Floor, Tirana, Albania

Tel: 355 4 2250205

Fax: 355 4 2250286

E-mail: albti@unhcr.org

http://www.unhcr.org/pages/49e48d676.html

Ministria e Punëve të Brendshme

Ministria e Punëve të Brendshme - Sheshi "Skërnderbej", Nr.3 - Tiranë

Tel: 0800 90 90

http://www.punetebrendshme.gov.al

Policia Kufitare dhe Migracionit

Rruga "Rexhep Preza", Laprake, Tirane.

https://www.asp.gov.al/index.php/profili

Drejtoria për Azilin

Ministria e Punëve të Brendshme - Sheshi "Skërnderbej", Nr.3 - Tiranë

Tel: 042 22 6801

E-mail: alma.mele@punetebrendshme.gov.al

Qendra Kombëtare Pritëse për Azil-kërkuesit

Rruga "Myslym Keta", Babrru

Tel: +355 69 413 5516

Drejtoria e Përgjithshme e Gjëndjes Civile

Rruga "Sermedin Said Toptani", Ndërtesa 4, H.2, Ap.301

Tel: 0800 90 90

http://www.punetebrendshme.gov.al

Shërbimi Kombëtar i Punësimit

Bulevardi "Bajram Curri"

Pranë ish Hotel "Arbana"

Tel: +355 4 4528360 /1/2/3

Email: kontakt@shkp.gov.al

http://www.kerkojpune.gov.al/

Inspektoriati Shtetëror i Punësimit

Rruga: "Dervish Hima", Tiranë

Tel: +355 42 368 466

Fax: +355 42 368 466

E-mail: info@sli.gov.al

http://inspektoriatipunes.gov.al/

IOM

Rruga "Ibrahim Rugova"
Nd. 42, H.12, Apt. 4, Tiranë

Tel.: +355 (0) 4 2257836-7
Fax: +355 (0) 4 2257835
E-mail: infotirana@iom.int

http://www.albania.iom.int/index.php/en/

UNICEF

UNICEF Albania, Skenderbej Str. UN Building 3rd floor

Tel: +355 (0)4 2273 335 / 2273 336

Email: tirana@unicef.org

http://www.unicef.org/albania/

OSCE

OSCE Presence in Albania

Sheshi "Italia"

Tirana

Tel : +355 4 223 59 93

Fax: +355 4 223 59 94

E-mail: pm-al@osce.org

http://www.osce.org/albania

Ministria e Punëve të Jashtme

Bulevardi "Zhan D'Ark", Tiranë

Tel: +355 4 2233493 / 2364090 ext. 79159

E-mail: marredheniet.publikun@mfa.gov.al

http://www.punetejashtme.gov.al/

Zyra Konsullore

Bulevardi "Zhan D'Ark", Tiranë

Tel: +355 4 2233493 / 2364090 ext. 79159

E-mail: marredheniet.publikun@mfa.gov.al

http://www.punetejashtme.gov.al/

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Rruga e Durrësit 23, Tirana

Tel: +355 4 2230198 / 2222260

E-mail: info@arsimi.gov.al

http://www.arsimi.gov.al/

Drejtoria Rajonale e Arsimit

Rruga "Jeronim de Rada", Tiranë

Tel.: +355 42 22 9910

http://dartiraneqytet.arsimi.gov.al/

Ministria e Shëndetësisë

Bulevardi "Bajram Curri", Nr. 1, Tiranë

Tel.: +355 4 2376 178

E-mail: info@shendetesia.gov.al

http://www.shendetesia.gov.al/

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Rruga "Sami Frashëri", Nr.8,Tiranë

Tel: +35542230984; Fax: +35542274953;

E-mail: info@fsdksh.com.al

http://www.fsdksh.com.al/