KONTAKT

  • Kontakt

"Shërbimet Shqiptare për Refugjatë dhe Migrantë"

(RMSA)

Tel.:

+355 4 451 0132

Adresa

Sheshi "KARL TOPIA", "Trema Engineering", Pallati "127", Tiranë, Shqipëri
view map